Op woensdag 11 maart 2020 is de tradionele algemene ledenvergadering gehouden.

De aanvang was 20.00 uur en precies op tijde werd die door de voorzitter geopend.IMG 1464a

Het aantal deelnemers is helaas ok nu weer niet groot plus minus 15 deelnemers en vijf van de zes bestuursleden.

Een bestuurslid was helaas op het allerlaatst verhinderd.

Na de opening werden op een paar correcties alle verslagen goedgekeurd.

Daarna las de kascommissie een ontlastende verklaring voor de penningmeester voor en werd het financieel beleid er daarna ook goedgekeurd.

Daarna was er een pauze om van een drankje te genieten en onze kelen te smeren voor na de pauze.

Er waren geen bestuursvoorstellen en ook geen voorstellen vanuit de leden of commissies.

Alle bestuursleden waren nog niet aftredend volgens het schema, waarbij opgemerkt werd dat er te veel bestuursleden in hetzelfde jaar zouden aftreden wat niet bevorderlijk is om te besturen.

Het bestuur gaat zich hierover buigen en deze eventueel aanpassen.

Voor de rondvraag waren er ongeveer zes personen die zich hadden aangemeld en nadat deze door de voorzitter waren beantwoord sloot de voorzitter om 10.30 uur de vergadering.

Hierna werden de tafels en stoelen door altijd dezelfde mensen weer op orde gebracht en werd nog ongeveer een half uurtje nagepraat over de vergadering.

Voor wat foto’s zie hieronder de link.
Foto's vergadering

Paul Heemskerk