Het is een lastige periode. Niet alleen voor ondernemers, mensen in vitale beroepen, en kinderen, maar ook voor verenigingen. De persconferentie van premier Rutten van afgelopen dinsdag 21 april, geeft nog niet veel ruimte om te versoepelen.
Kappers blijven nog dicht, en ook alle binnensporten voor de jeugd mogen nog niet. Als bestuur zijn wij druk met de NTTB en enkele andere verenigingen bezig met het tafeltennis protocol op te stellen. Met name omdat tafeltennis uitstekend geschikt als sport om 1.5 meter in acht te kunnen nemen. Dit plan hebben wij ook al met de leden gedeeld en de reacties zijn positief. De gemeente is erg positief over ons plan.
We mogen het in het licht van de laatste persconferentie alleen nog niet uitvoeren. Het plan gaat dus in de koelkast totdat de regering aangeeft dat de sportaccomodaties (binnensport) weer open mogen (onder voorwaarden van 1.5 meter protocol)

Speciaal hebben wij nog voor onze jeugd gekeken of er onder de noemer sporten voor jeugd tm 12 en van 13 tot 18jaar er bij de gemeente toestemming is te krijgen voor tafeltennis in de hal van DOV (onder de voorwaarden). De gemeente houdt zich echter aan de richtlijen van het kabinet en wij leggen ons natuurlijk neer bij die beslissing.

De NTTB heeft een brief gestuurd aan alle verenigingen nav de laatste persconferentie. Deze is toegevoegd aan dit artikel

Kortom:
- DOV is voorbereid op de 1.5 meter restrictie middels het DOV plan (gepresenteerd in de nieuwsbrief)
- Zodra het mag en kan, zal DOV starten zoals beschreven in het plan
- Voorlopig blijft DOV dus gesloten tot 19 mei tenzij de regering/bond en gemeente het eerder toestaat.
- Voor de tafeltennis jeugd wordt door de bond/gemeente/regering geen uitzondering gemaakt om toch te kunnen tafeltennisen

Zodra er meer nieuws is zullen wij de leden direct informeren via de DOV nieuwsbrief.
Hou vol en blijf veilig