Wilt u het lidmaatschap bij D.O.V opzeggen, dan dient dit altijd schriftelijk te gebeuren. Opzegging dient te geschieden vóór 1 december.

Zonder tijdige opzegging, wordt uw lidmaatschap automatisch met één kalender jaar verlengd.
De opzegging kunt u sturen naar onderstaand adres:

 

Ledenadministratie D.O.V.
T.a.v. Paul Heemskerk
Versproncklaan 6
1701 XE Heerhugowaard