Veilig Sport Klimaat

Iedere week beleef je samen met miljoenen andere Nederlanders waarschijnlijk veel plezier aan sport. Is het niet als sporter, dan wel als vrijwilliger of toeschouwer. Vaak is de sfeer op en rond het veld, baan of bad prima, maar zo nu en dan komt helaas ook ongewenst gedrag en soms zelfs agressie of geweld voor.

Om te zorgen dat sport leuk blijft, en nog leuker wordt, hebben de sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld. Door positief gedrag te stimuleren, kennis en vaardigheden te vergroten en ongewenst gedrag aan te pakken, werken sportverenigingen, sportbonden en NOC*NSF samen aan een veiliger sportklimaat. Een klimaat waarin je met plezier sport en jezelf kan zijn.

 

Link naar speciale website: www.veiligsportklimaat.nl
L
ees verder wat TTV DOV hiermee gaat doen het aankomende seizoen.

 

Wat betekent dit voor TTV DOV ?


Tafeltennis is zeer sociale sport. Bij welke sport worden de wedstrijden geteld door de eigen teamspelers ? Bij welke sport zitten de spelers gezellig na de wedstrijd met de tegenstander nog gezellig na ? . We zouden dus kunnen stellen dat tafeltennis al redelijk "veilig" is.

Waar gaat het dan af en toe toch mis ?
Als er onenigheid ontstaat bij het tafeltennis is het vaak over de regels. Of dat een foutieve opslag is, of dat men zeer verbaasd is als er een time-out wordt aangevraagd. Zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen. Omdat binnen het tafeltennis veelal zelf door de teams worden geteld, kan dat een onaangename situatie opleveren die de spelvreugde verminderd en zelfs tot conflicten kan leiden.
Vandaar dat DOV het punt spelregelkennis hoog op de agenda zet voor het nieuwe seizoen. Dit wordt vanuit het programma Veilig Sport Klimaat ondersteund met een nieuw, goed leesbaar spelregelboekje, quiz en zelfs een nieuwe website www.tafeltennismasterz.nl
Het doel is de kennis van de spelregels bij jong en oud binnen de vereniging op een goed niveau te krijgen. 
De NTTB wil sowieso de jeugd allemaal hun spelregelcertificaat laten halen middels dit systeem, dus is het prachtig dat wij hiermee in september al zullen beginnen.

Verschillende zaken zullen vanuit het programma een plek krijgen.

Een veilig sport klimaat betekent ook dat er een vertrouwenspersoon is. Dit is iemand die buiten de club staat en hiervoor is opgeleid. Zijn er dus problemen of zaken die je graag met een vertrouwenspersoon wilt bespreken , dan kan dat vanaf nu. Hieronder stelt Inge Schultze zich voor en is te lezen hoe zij bereikbaar is.

Vertrouwenspersoon:

Mocht je te maken hebben met vormen van ongewenst gedrag in de tafeltennis-, squash- of schermsport, neem dan contact op met vertrouwenscontactpersoon Inge Schultze via 06 - 481 717 26.

Je kunt ook naar het meldpunt van NOC*NSF bellen. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar: 0900-2025590 (€ 0,10 p.m.)Nadere achtergrond:

Vertrouwenscontactpersoon Inge Schultze

Mijn naam is Inge Schultze. Ik ben vertrouwenscontactpersoon bij de NTTB, KNAS en SBN. Bij mij kun je terecht met vragen over en meldingen van alle vormen van ongewenst gedrag waardoor jij (of iemand in jouw omgeving binnen de tafeltennissport) je onveilig voelt, zoals seksuele intimidatie discriminatie en pesten. Ieder gesprek met mij is en blijft vertrouwelijk. Ik kan je in zo'n gesprek waarschijnlijk vooruit helpen met een oplossing voor het ongewenste gedrag waar jij mee te maken hebt.Wie ben ik?

Ik heb heel lang bij de politie gewerkt als loopbaanadviseur. Daar was ik ook vertrouwenspersoon. Naast mijn politieopleiding heb ik ook een psychologische opleiding gevolgd. Met die kennis op zak startte ik mijn eigen bedrijf in trainingen en coaching. Ik ben heel blij dat ik na zoveel jaar uit de tafeltenniswereld te zijn geweest, weer een bijdrage kan leveren, vooral aan een gezond sportklimaat binnen de tafeltennisbond.


Ik ben op mijn achtste begonnen met tafeltennis en heb zowel op nationaal als internationaal niveau gespeeld. Bij TTV Torenstad in Zutphen heb ik eredivisie gespeeld. Ik maakte op mijn achttiende de overstap naar de Duitse Bundesliga. Daar heb ik nog drie jaar gespeeld.Op het moment dat ik zelf een klacht wilde indienen bij de NTTB op het gebied van seksuele intimidatie, bleek dat dit gebied nog in ontwikkeling was. Gezien mijn achtergrond en mijn ervaring met het onderwerp ben ik benaderd door de NTTB om als vertrouwenscontactpersoon te fungeren. Zo is het bekende balletje gaan rollen, waardoor ik nu meedenk over het beleid rondom ongewenst gedrag (waaronder seksueel misbruik) en als vertrouwenscontactpersoon mijn bijdrage kan leveren.
Intussen ben ik niet alleen meer VCP voor de NTTB, maar  vanuit de goede samenwerking tussen de drie bonden, ook bij de KNAS en SBN.Mocht je te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, neem dan contact met mij op via 06 - 481 717 26. Je kunt ook naar het meldpunt van NOC*NSF bellen. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar: 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 p.m.)